2021

Prosiding Seminar Nasional Teknik Mesin 2021

Table of Contents

Cover

Cover Prosiding Seminar Nasional Teknik Mesin 2021
 
PDF

Automasi dan Kontrol (Robotika)

Sangkot Sabrina, Ridwan Dwi Prasetiya, Sila Wardono
PDF
1-9
Ridho Saifulloh, Azwardi Azwardi, Aris Triyono
PDF
10-17
Muhamad Ilham Hoerudin, Andi Ulfiana, Devi Handaya
PDF
18-24
Herpiko Marestu, R. Grenny Sudarmawan, Anang Tri Suwartono
PDF
25-34
Agung Aji Prasetyo, Fadza Naufal Priana, Safiena Salva Al Rayyan, Grace Hanna Cristimay Purba, Jusafwar Jusafwar
PDF
35-43
Billy Austin Fernando, Sila Wardono, Hendro Susyanto
PDF
44-53
Audia Fortuna Mukti, Agus Sukandi, Charles Tampubolon
PDF
54-60
Iqbal Slamet Fathi Yakan, Mochammad Sholeh, Hasvienda Mohammad Ridlwan, Pariz ramadan
PDF
61-69

Konversi Energi

Dafa Hafidzh Ridhoari, Cecep Slamet Abadi, Adi Syuriadi
PDF
70-80
Agung Fauzi Rahman, Alifian Firdaus Adji Arrazzaq, Fildza Sondia, Andi Ulfiana, Arifia Ekayuliana
PDF
81-91
Agung Fauzi Rahman, Alifian Firdaus Adji Arrazaq, Daniel Elgi Octavianto, Fildza Sondia, Andi Ulfiana, Arifia Ekayuliana
PDF
92-102
Fildza Sondia, Agung Fauzi Rahman, Alifian firdaus adji arrazaq, Daniel Elgi Octavianto, Andi Ulfiana, Arifia Ekayuliana
PDF
103-109
Safiena Al Rayyan, Grace Purba, Agung Prasetyo, Fadza Priana, Jusafwar Jusafwar
PDF
110-113
Fadza Naufal Priana, Agung Aji Prasetyo, Safiena Salva Al Rayyan, Grace Hanna Cristimay Purba, Jusafwar Jusafwar
PDF
114-119
Grace Hanna Purba, Safiena Salva Al Rayyan, Agung Aji Prasetyo, Jusafwar Jusafwar
PDF
120-123
Anugrah Aji Listianto, Gun Gun Ramdlan Gunadi, Arifia Ekayuliana
PDF
124-134
Fadhil Ramadhan Widoyoko, Budi Santoso, Tatun Hayatun Nufus
PDF
135-142
Nurkholifah Amini, Budi Santoso, Tatun Hayatun Nufus
PDF
143-151
Aldri Boantua Siadari, Budi Santoso, Tatun Hayatun Nufus
PDF
152-161
Muhammad Arif Rohman, Budi Santoso, Tatun Hayatun Nufus
PDF
162-170
Muhamad Farhan Fernanda, Benhur Nainggolan, Indra Silanegara
PDF
171-180
Muhammad Husein An Naqi, Benhur Nainggolan, Indra Silanegara
PDF
181-186
Azzam Arby Ihwanto, Emir Ridwan, Cecep Slamet Abadi
PDF
187-192
Ibadurrahman Nur Wahid, Benhur Nainggolan, Indra Silanegara
PDF
193-200
Ridwan Sholehan, Paulus Sukusno, Moch Syujak
PDF
201-209
Said Rabbani, Paulus Sukusno, Moch Syujak
PDF
210-217
Putri Defa Qurratu'ain, Paulus Sukusno, Moch Syujak
PDF
218-225
Dika Herdian, Paulus Sukusno, Moch Syujak
PDF
226-233
Rakha Edria Pratama, Tatun Hayatun Nufus, Isnanda Nuriskasari
PDF
234-238
Rama Darmawan, Emir Ridwan, Cecep Slamet Abadi
PDF
239-245
Nabila Pramesti Sartono, Emir Ridwan, Hasvienda Mohammad Ridlwan
PDF
246-253
Bayu Anugerah Putra, Emir Ridwan, Hasvienda Mohammad Ridlwan
PDF
254-259
Dara Shanea Harafany, Sonki Prasetya, Agus Sukandi
PDF
260-269
Crespo Morantes, Emir Ridwan, Hasvienda Mohammad Ridlwan
PDF
270-276
Arianti Arianti, Haolia Rahman, Isnanda Nuriskasari
PDF
277-285
Wirangi Wijayanti, Haolia Rahman, Isnanda Nuriskasari
PDF
286-292
Azza Layla, Tatun Hayatun Nufus, Isnanda Nuriskasari
PDF
293-302
Avip Ma'rup, Fitri Wijayanti, Devi Handaya
PDF
303-308
Iman Nur Fauzi, Devi Handaya, Fitri Wijayanti
PDF
309-316
Nadia Putri Wibowo, Fitri Wijayanti, Devi Handaya
PDF
317-326
Alya Hamida, Budi Santoso, Agus Sukandi
PDF
327-332
Abdillah Khairudzikri, Benhur Nainggolan, Indra Silanegara
PDF
333-341
Johanes Paskalis Marton, P. Jannus, Benhur Nainggolan
PDF
342-351
Simanullang, Grashelia Rinda Uli, Sonki Prasetya, P Jannus
PDF
352-361
Agnes Febriana, Sonki Prasetya, P Jannus
PDF
362-368
Mochammad Hamsyah Syaifudin, Paulus Sukusno, Muhammad Silvano I. A.
PDF
369-376
Rifki Nur Ilham, Sonki Prasetya, Agus Sukandi
PDF
377-384
Francesco Lisiano Skj, Budi Santoso, Budi Santoso, Agus Sukandi, Agus Sukandi
PDF
385-390
Herico Putro Utomo, Budi Santoso, Agus Sukandi
PDF
391-398
Fatimah Azzahra, Budi Santoso, Agus Sukandi
PDF
399-406
Inka Ananda Treesna, P. Jannus, Benhur Nainggolan
PDF
407-414
Dharu Danendra, Sonki Prasetya, P Jannus
PDF
415-424
Bayu Prasetio, Tatun Hayatun Nufus, Isnanda Nuriskasari
PDF
425-434
Wahyu Miraj Setiavi, Sonki Prasetya, Agus Sukandi
PDF
435-443
Mohammad Yuskie Amada, Isnanda Nuriskasari
PDF
444-452

Konstruksi dan Perancangan Mesin

Yana Damayanti, Sidiq Ruswanto, Harsono Harsono
PDF
453-462
Aqil Budiman, Sidiq Ruswanto, Agus Supriyatno
PDF
463-472
Muhammad Adhib Afdiansyah, Azwardi Azwardi, Arif Suryono
PDF
473-482
R. Grenny Sudarmawan, Harsono Harsono, Mia Rastiyanti
PDF
483-489
Fanduana Ikhtiar Ridho, Tri Widjatmaka, Muhammad Hidayat Tullah
PDF
490-498
Aulia Balqizt, Seto Tjahyono, Budi Yuwono
PDF
499-508
Azeda Amirah, Seto Tjahyono, Budi Yuwono
PDF
509-517
Gayatri Aryo Rini, Seto Tjahyono, Budi Yuwono
PDF
518-524
rahmadani saputra, Haolia Rahman, Azwardi Azwardi
PDF
525-533
Ikhwanul - Muttaqien, Maulana Luffi, Muslimin Muslimin
PDF
534-543
Teuku Muhammad Ridha, Sugeng Mulyono, Endry Jalaluddin
PDF
544-552
Mohammad Yusuf Adio Anshori, Nugroho Eko S, Isnanda Nuriskasari
PDF
553-561
Fadel Ahmad, Nugroho Eko, Isnanda Nuriskasari
PDF
562-570
Muhammad Raka Mastadi, Mochammad Sholeh, Agus Komala Putra
PDF
571-579
Abdurahman Harits, Mochammad Sholeh, Grenny Sudarmawan
PDF
580-589
Muhammad Ivan Dirhamsyah, Haolia Rahman, Azwardi Azwardi
PDF
590-602
muhibbul abrar, Muslimin Muslimin, Fadli Amri
PDF
603-612
Ibrahim Amin, Darius Yuhas, Grenny Sudarmawan
PDF
613-619
Ivan Asmara Putra, Yuli Mafendro, Yakub Yakub
PDF
620-631
Muhammad Harley Darmawan, Almahdi Almahdi, Noor Hidayati
PDF
632-640
Rifki Setiawan, Sugeng Mulyono, Darius Yuhas
PDF
641-650
Prayudya Rangga Mahersa, Haolia Rahman, Arash Ilham Utama
PDF
651-658
fuad aziz, Muslimin Muslimin, Sidiq Ruswanto
PDF
659-667
Dimas Prasetyo, Sugeng Mulyono, Sidiq Ruswanto
PDF
668-677
Rizky Fajar Abdillah, Sonki Prasetya, Djoko Nursanto, Ahmad Suhandi
678-687
Samuel Triprasetyo Efraim, Hamdi Hamdi, Haolia Rahman
PDF
688-696
Elia Alexander, Hamdi Hamdi, Haolia Rahman
PDF
697-704
Ikhsan Setiawan, Hamdi Hamdi, Haolia Rahman
705-713
Rian Devi Astuti, Seto Tjahyono
PDF
714-723
Rio Majid, Muslimin Muslimin
PDF
724-729
Muhammad Aji Setyonugroho, Almahdi - -, Noor Hidayati
PDF
737-746
Fadil Muhammad, Azwardi Azwardi, Feri yohanes
PDF
747-753
Muhammad Iqbal Faraby, Sugeng Mulyono, Israhadi Hasan
PDF
754-762
Viedi Eka Hastiti, Raden Grenny Sudarmawan
PDF
763-771
Ikhsan Mukhorrib, Tri Widjatmaka, Muhammad Hidayat Tullah
PDF
772-781
Lisa Yulyana, Fatahula Fatahula, Agus Eko Wahyono, Essa Abubakar Wahid
PDF
782-791
Novian Bagas Budianto, Syupriadi Nasution, Arie Setiaaji Ibrahim
PDF
792-801
Qory Alfizanna, Rudi Edial, Mukhsin Mukhsin
PDF
802-811
Nur Afifah, Sugeng Mulyono, Isnanda Nuriskasari
PDF
812-820
FARIH AFDHALUL IHSAN, Raden Sugeng Mulyono
724-729

Kajian Penerapan Teknologi

Ilham Prayoga Mukhtar, Isnanda Nuriskasari, Yayan Susanto, Irpan Efendi
PDF
821-830
Asti Prima Aulia, Hasvienda Mohammad Ridlwan, Yoga Dwi Utomo, Ellingga Rhidyo Sentosa Putra
PDF
831-837
Sarah Rahmatillah, Muslimin Muslimin, Muhammad Yasar
PDF
821-845

Manufaktur dan Proses Produksi

Jannatan Sang Adji, Syupriadi Nasution, Ridwan Dwi Prasetiya
PDF
846-855
Raihan Ghaly, Muhammad Zhafran Alfathi, Budi Yuwono, Muhammad Hidayat Tullah
PDF
856-863
Muhammad Nabiel Effendi, Budi Yuwono, Nugroho Eko
864-870
Idham Arrasyid, Nugroho Eko, Isnanda Nuriskasari
871-880
Muhammad Zhafran Alfathi, Raihan Ghaly, Budi Yuwono, Muhammad Hidayat Tullah
PDF
881-890
Ardanu Pamungkas, Mochammad Sholeh
PDF
891-899
Dendy Arista, Hamdi Hamdi, Darius Yuhas
PDF
900-907
Dimas Farhan Saputra, Hamdi Hamdi, Darius Yuhas
PDF
908-914
Arahva Achmad Artama, Hamdi Hamdi, Darius Yuhas
PDF
915-921
Dimas Hibatullah, Muhammad Iqbal, Nugroho Eko, Hamdi Hamdi
PDF
922-931
Muhammad Iqbal, Dimas Hibatullah, Nugroho Eko, Hamdi Hamdi
PDF
932-941
Adam Damiri Kemal, Rosidi Rosidi, Indriyani Rebet
PDF
942-948
Derio Hizkia Purba, Rosidi Rosidi, Indriyani Rebet
PDF
949-955
Aldo Johannes Parulian, Rosidi Rosidi, Indriyani Rebet
PDF
956-964
Tesa Lonika Fachruti, Tri Wijatmaka, El Darud Budi Waluyo
PDF
965-973
Fienso Faiz Athallah, Tri Widjatmaka, Aditya Indra
PDF
974-983
Muhamad Ikbal Syahdan Maulana, Moch Sholeh, Dede Sudrajat, Pariz Ramadan
984-993
Muhammad Nauval, R Grenny Sudarmawan
PDF
994-1001
Muhammad Iqbal, Muslimin Muslimin
PDF
1002-1009
Anissa Puspa Dewi, Raden Grenny Sudarmawan, Nugroho Eko Setijogiarto
PDF
1010-1019
Nando Kurnia Pratama Tambunan, Muslimin Muslimin, Seto Tjahyono
PDF
1020-1028
SAMUEL PANDAPOTAN MARBUN, Mochammad Sholeh
PDF
1029-1036

Perawatan dan Perbaikan

Ilham Hidayat, R.Sugeng Mulyono, Devi Handaya
PDF
1037-1044
Muhammad Rabil Farhan Inaku, Seto Tjahyono, Muhammad Hidayat Tullah
PDF
1045-1054
Jihad Hartono, Seto Tjahyono, Yuli Mafendro Dedet
PDF
1055-1063
Muhammad Ryan Fathoni, Seto Tjahyono, Muhammad Hidayat Tullah
PDF
1064-1072
Akhmad Ramadhan, Seto Tjahyono, Yuli Mafendro Dedet
PDF
1073-1081
Dhia Nindhi Nadia, Seto Tjahyono, Yuli Mafendro Dedet
PDF
1082-1089
Dimas Fran Agung, Silo Wardhono, Muhammad Fahrurrozy A
PDF
1090-1099
Moch. Fitra Bagus Pratama, Seto Tjahyono, Muhammad Wisda Nugroho
PDF
1100-1109
Muhammad Rifqi Anggara, Asep Apriana, Yuli Mafendro Dedet Eka Saputra
PDF
1110-1119
Anita Aprilia Susanto, Seto Tjahyono, Devi Handaya
PDF
1120-1126
Devi Monica Fortuna Agung, Seto Tjahyono, Devi Handaya
PDF
1127-1134
Indra Saputra, rosidi rosidi, Fajar Mulyana
PDF
1135-1141
Prasetyo Wardhana, Dianta Mustofa Kamal, Hendra Prastiyawan
PDF
1142-1149
Agrapana Gumay Shafy, Asep Apriana, Yuli Mafendro Dedet Eka Saputra
PDF
1150-1158
Ghiyats Rasyid, Asep Apriana, Fajar Mulyana
PDF
1159-1168
Faiz Almaarij, . Rosidi, Fajar Mulyana
PDF
1169-1176
Damar Prasetyo, Azwardi Azwardi, Yuli Mafendro Dedet Eka Sapurta
PDF
1177-1186
Rama Noval Adhyputra Rasmana, Yuli Mafendro Dedet Eka Saputra
PDF
1187-1194
Devani Vera Lestari, Dianta Mustofa Kamal, Yuli Mafendro Dedet Eka Saputra
PDF
1195-1205
Tigris Arioseno Wibowo, R. Greeny Sudarmawan, Hasvienda Mohammad Ridlwan
PDF
1206-1215
Raihan Alfakhri, . Azwardi, Yuli Mafendro Dedet Eka Saputra
PDF
1216-1225
Reza Febri Ardita, . Rosidi, Fajar Mulyana
PDF
1226-1235
Ikhsan Nurfauzi, Dianta Mustofa Kamal, Pribadi Mumpuni Adhi
PDF
1236-1245
Sheila Asyifa, Dianta Mustofa Kamal, Budi Santoso
PDF
1246-1254
Muhammad Akbar Jibraldy, Dianta Mustofa Kamal, Pribadi Mumpuni Adhi
PDF
1255-1261
Sri Aulia Rahma Yani, Adi Syuriadi, Sulaksana Permana
PDF
1262-1270
Firmansyah -, Asep Apriana, Fajar Mulyana
PDF
1271-1279
Bernadus Adwitiya Darma, Muslimin Muslimin
PDF
1280-1286
Ashari Nur Faisal, Rudi Edial, Darsono Darsono
PDF
1287-1294
Monica Desideria Preciosa, Isnanda Nuriskasari, Nana Sukarna, El Darud Budi Waluyo
PDF
1295-1304
irfan riadi, Muslimin Muslimin, Aidil Fitra
PDF
1305-1315
Rofiqun Nawawi, Muslimin Muslimin, Pribadi Mumpuni Adhi
PDF
1316-1325
Ahmad Muhyiddin, Hasvienda Mohammad Ridlwan, Irwan Haryadi, Titok Pangesti Aji
PDF
1326-1334
Aditya Afandi, Tia Rahmiati, Dedi Junaedi
PDF
1335-1341
Alfian Fahmi Setiawan, Seto Tjahyono, Henry Yotama Arifandy, Essa Abubakar Wahid
PDF
1342-1352

Penerbangan

Sabri Awalu Kurnia, Benhur Nainggolan
PDF
1353-1359
Pagar Mananda Sihotang, Tatun Hayatun Nufus
PDF
1360-1366
Muhammad Sajid Rabbani, Tatun Hayatun Nufus
PDF
1367-1372
Rivky Haldiyanto, Tatun Hayatun Nufus
PDF
1373-1380
Sujiwo Agung Fathona, belyamin belyamin
PDF
1381-1386
Ibnu Hibban, Indriyani Rebet
PDF
1387-1393
christopher christopher, Belyamin Belyamin
PDF
1394-1399
Ilham Nur Rosyid, Muslimin Muslimin
PDF
1400-1407
Alip Pamuji, P Jannus
PDF
1408-1413
Muhammad Fadhillah, P Jannus
PDF
1414-1421
Achmad Feisal, P Jannus
PDF
1422-1428
Luthfi Miftahul Fikri, Dian Saputra
PDF
1429-1434
Luthfi Rofif Labiiba, P. Jannus
PDF
1435-1441
Milenia Sari, Benhur Nainggolan
PDF
1442-1451
Muhammad Ihsan Assariy, Indriyani Rebet
PDF
1452-1457
Al Baihaqi Fauzan Rizqullah Triyanto, Belyamin Belyamin
PDF
1458-1466
Haidar Akbar Sujana, Muslimin Muslimin
PDF
1467-1473

Pengembangan Produk

Avis Prakoso, Muslimin Muslimin, Sidiq Ruswanto
1474-1481
imaduddien ariefa, Mochammad Sholeh, Muhammad Sjahrul Annas
PDF
1482-1489
Muhammad Iqbaal Saifullah, Isnanda Nuriskasari
PDF
1490-1498
Moch Fadlilah Rahmadi, Muslimin Muslimin, Sidiq Ruswanto
PDF
1499-1505
Syamsudin Syamsudin, Pribadi Mumpuni Adhi, Haolia Rahman, Isnanda Nuriskasari
PDF
1645-1652

Pembangkit Tenaga Listrik

Anjar Priangka Whisnumurti, Cecep Slamet Abadi, Widiyatmoko Widiyatmoko
PDF
1506-1514
Ramdana Ajie Satria, Jusafwar Jusafwar, Arifia Ekayuliana
PDF
1515-1524
marliyana marliyana, Dianta Mustofa Kamal, Rahmat Subarkah
PDF
1525-1532
Nelli Eka Novita Sari, Budi Santoso
PDF
1533-1539
Ratri Ayufatmarindra Wibawaputri, Jusafwar Jusafwar, Arifia Ekayuliana
PDF
1540-1545
Machfud Priyo Utomo, Jusafwar Jusafwar, Cecep Slamet Abadi
PDF
1546-1555
Farhan Maulana Rahman, Tatun Hayatun Nufus, Paulus Sukusno
PDF
1556-1561
Nailus Sa'adah, Hamdi Hamdi, Firman Septriandi Tarigan
PDF
1562-1569

Rekayasa Material

Prihandika Prihandika, Tia Rahmiati, Muhammad Hidayat Tullah
PDF
1570-1578
Andre Syahputra Situngkir, Gun Gun Ramdlan Gunadi, Lentang Sibarani
PDF
1579-1587
Nur Agnes Eka Anggraeni, Muslimin Muslimin, Vika Rizkia, Muhammad Abdul Ghofur
PDF
1588-1593

Teknologi Alat Berat dan Otomotif

Alif Nur Prabowo, Fuad Zainuri, Abdul Azis Abdillah
PDF
1594-1601
Adi Prasetyo, Abdul Azis Abdillah, Adi Syuriadi
PDF
1602-1608
Akmal Faudzi, Adi Syuriadi, Azwardi Azwardi
PDF
1609-1618
alif syach rizky, Abdul Abdillah, Asep Apriana
PDF
1619-1627
Savira Atsilia, Azwardi Azwardi, Dedi Junaedi
PDF
1628-1637
Muhammad Bagus Fadhilah, Rahmat Subarkah, Lentang Siboiker
PDF
1638-1644